Johan Denis

Over GNM Online

Heling vanuit een integrale gezondheidsvisie

Meer over JOhan


"Het is mijn overtuiging dat er een nieuwe wereld ontstaat, waar alle oude paradigma's in vraag gesteld worden. Het moment is aangebroken om naar vormen van samenleven te zoeken, die berusten op dienstbaarheid en waarheid."

freedom-the-carousel

Kwantumsprong in de Geneeskunst

GNM Online staat voor German New Medicine Online.

Met de formulering van de vijf biologische natuurwetten betekent de GNM een echte kwantumsprong in de geneeskunst.

Surf mee op de grote ervaring van Johan en wees getuige van de vertaling van deze kennis naar de levende ervaring. Hoe manifesteren deze wetten zich in jouw leven?

Dat doen we door in eerste instantie (online) cursussen en consulten aan te bieden, maar ook door een groeiend aantal blogs en video’s. Daarnaast willen we gelijkgestemden graag verbinden in onze GNM Community. 

Water GNM Online

Missie

Heling vanuit een integrale gezondheidsvisie

Diepe heling is alleen mogelijk door rekening te houden met ziekmakende of stagnerende factoren op alle niveaus van ons mens-zijn: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten (Natural Laws) is hierin cruciaal.

Door deze wetten goed te begrijpen kunnen we de balans in onszelf herstellen. 

De 5 biologische basiswetten, geformuleerd door de GNM, berusten op deze Universele wetten. Hierdoor wordt elke ziekte een voor iedereen te begrijpen, wetmatig verlopend proces waarbij we gericht kunnen ingrijpen door de oorzaak aan te pakken. Eens deze opgelost verdwijnt het gevolg, het effekt vanzelf.

Over Johan Denis


Johan Denis is van 1985 tot dec 2020 werkzaam geweest als holistisch werkend arts met specialisatie in homeopathie. In 1995 maakte hij voor het eerst kennis met de GNM en door eindeloos lezen, praktijkobservaties en eigen cases heeft hij zich deze nieuwe blik op geneeskunde eigen gemaakt. Hij gaf hier jaren les in. Hij is sinds 2001 begeleider van familieopstellingen en deed bijscholingen bij tal van prominente opstellers waaronder Bert Hellinger zelf. Met EFT (emotional freedom technique) helpt Johan mensen om de emotionele lading van traumatische gebeurtenissen te ontladen.

 

De pandemie als transformatie: In 2021 doet hij vrijwillig afstand van zijn dokterslicentie, omdat hij zich niet meer kan vinden in de houding van de medische wereld in het hele pandemie-verhaal. Dit is deontologisch niet meer verenigbaar met zijn missie als arts om mensen te helen en vooral geen schade toe te brengen.

De 5 biologische wetten zijn niet meer of minder dan de steen der wijzen in de geneeskunst. In elke transformatie ligt een kans – zo is het idee geboren mensen te begeleiden met alle verworven inzichten van de GNM door zoomconsulten en lessen. Waar we door de toepassing van deze adembenemende  wetmatigheden en vertrouwen in het zelfgenezend vermogen van ons organisme weer gewoon... gezond kunnen zijn!

Werkwijze en waarden

Ik leef en werk vanuit de  volgende waarden:

  • Dankbaarheid: voor alle ontwikkelingskansen die er continu zijn in de levende relatie-matrix waar we ons in bevinden. Elke probleemsituatie in ons leven is een kans om te groeien. 
  • Integriteit: denken, voelen en handelen liggen op één lijn –  “walk your talk”

  • Congruent zijn in heel je wezen: in contact met je hart en je diepste waarden is de sleutel van heling.

Deze basiswaarden draag ik mee in elk contact met iemand met een hulpvraag. 

Ze worden aangevuld met:

  • Engagement: aanwezig als bezield ankerpunt van ervaring en vertrouwen

  • Samenwerking: co-creatie in veelzijdigheid, iedereen bezit zijn eigen authentieke stukje van de puzzel

  • Openheid: wees bereid de juiste vragen te stellen, nieuwe wegen in te slaan. Verwondering, flexibiliteit en creativiteit geïntegreerd.

  • Focus: doelgericht onze ervaring delen in een individueel coachingsproject

  • Verantwoordelijkheid: iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en eigen proces en dus een actieve zoeker naar zijn eigen potentieel. We kunnen ons steeds laten helpen, op elk stukje van de reis, maar de stappen nemen we zelf.

Grondhouding – de Gouden Regel

Als vrije en soevereine levende mens wil ik bijdragen tot vrede op aarde in al zijn vormen. Ik erken het bestaan van tijdloze natuurlijke Universele Wetten en kies ervoor deze te gehoorzamen en te volgen. Als verantwoordelijke hoeder van onze levende planeet Aarde voel ik me opgenomen en verbonden met het grotere geheel. Ik ben dienstbaar en heb enkel liefde en mededogen in mijn hart voor mijn medemensen en medeschepselen en volg als richtsnoer voor al mijn handelen de Gouden Regel:  “Doe niet aan een ander wat je niet wilt dat jou gebeurt.”

Ik wens iedereen geluk, overvloed, vrede en liefde toe. Deze grondhouding vinden we ook terug in “De Verklaring van Vrede” van de United People Foundation, die buiten een goed beheer van alle leven ook al onze basisrechten én engagementen naar bijv. handel en bezit formuleert.