Boeken

"Verlost van je Allergie" door 

Dr. Johan Denis

met de 5 Biologische Natuurwetten - NIEUW!
zielsoorzaken-van-ziektre

Zielsoorzaken van ziekte


door Björn Eybl

Wessel

Wessel:  Twee broers, Twee zoektochten

door Arjen Lievers

Altijd moe & chronische pijn?

door Kris Van Kerckhoven

de-hele-olifant-in-beeld

De hele olifant in beeld

door Marja de Vries

“Via de klachten kun je zo in de ziel van mensen lezen wat ze hebben
meegemaakt. Elk symptoom vertelt wat er aan de hand is in hun leven en spiegelt een dramatische levenssituatie.”

zielsoorzaken-van-ziektre

Zielsoorzaken van ziekte

Dit boek is vooral een handig naslagwerk in de praktijk, geordend naar de organen en met vele casussen. Dit boek is niet geschikt als introductie van de vijf biologische natuurwetten.  


Alhoewel er best wat kritiek op dit werk geleverd kan worden, is het overgrote deel er van uiterst bruikbaar en dus een aanrader. 


Het fysieke boek is voor 45,00 euro te koop bij de cursus GNM in de praktijk. 

gnm online achtergrond
Wessel

Wessel

Twee broers, Twee zoektochten

Wessel is een jongen die opgroeit in de vergadering van gelovigen. Als hij volwassen wordt neemt hij afscheid van deze streng christelijke geloofsgemeenschap. Hij vindt zijn weg in ‘de wereld’ en maakt al zijn dromen waar, totdat hij geconfronteerd wordt met kanker.

Wessel is ook het verhaal van Arjen, zijn oudste broer, die van dichtbij getuige is hoe Wessel niet terugkeert naar de loopgraven van zijn jeugd, maar het heft juist in eigen handen neemt en daardoor extra jaren krijgt. Het dwingt Arjen tot een zoektocht. Waarom werd Wessel ziek? En waarom werd hij niet meer beter? De antwoorden die Arjen vindt maken Wessel tot een onthullend en openhartig boek, dat uiteindelijk gaat over twee vrienden die een vrije val maken, naar een andere wereld dan die van u.


N.B.: Het boek Wessel is een ‘GNM-patiëntencasus’ in romanvorm en een mooie intro op German New Medicine®. Omdat het verhaal van Wessel en de kennis die in dit boek beschreven staat zo belangrijk zijn, is het boek gratis als PDF beschikbaar. 


de-hele-olifant-in-beeld

Universele wetten

Een geheel nieuw en samenhangend wereldbeeld wordt zichtbaar in het meesterwerk van Marja De Vries “De hele olifant in beeld”.  

De hele olifant in beeld is een synthese van de gemeenschappelijke inzichten van vele verschillende wijsheids-tradities in de werking van de Universele Wetten (en de Gulden Snede en recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen die met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen.

Hierdoor wordt een geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar en wordt het mogelijk om te begrijpen wat er nodig is om de balans te herstellen, zowel in onszelf als wereldwijd. Omdat deze wetmatigheden een universeel karakter hebben zijn ze van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschappelijke leven. Ze kunnen dan ook gebruikt worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en maatschappelijke transformaties die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met het grotere geheel.

gnm online achtergrond

Altijd moe & chronische pijn

Dit mooi onderbouwde boekje is een (voor het publiek erg begrijpelijke) zoektocht  naar de wortels  van "onverklaarbare" uitputtingsziekten.


Stap voor stap opgebouwd, met vele oefeningen leert de patiënt met "emotional pacing"  de jarenlang onderdrukte intuïtieve signalen van het lichaam opnieuw herkennen en de wortels van het probleem aanpakken.


Helder en buitengewoon praktisch.Nederlandse lesvideo's, ebooks vind je op de website van Helmut Pilhar.

en hier de originele Nederlandstalige boeken van Dr. Hamer.