Situering en disclaimer

Het aanbod op deze website is uitsluitend bedoeld voor mensen die uitdrukkelijk een aanvullende benadering wensen van hun ziekteproces zoals beschreven in de 5 biologische natuurwetten van de GNM.

Johan Denis studeerde in 1984 af als arts. Hij legde zich gedurende 36 jaar toe op de beoefening van integrale geneeskunde: eerst homeopathie, later aangevuld met oa systemisch werk (familieopstellingen), GNM  en EFT.

In 2021 doet hij vrijwillig afstand van zijn dokterslicentie, omdat hij zich niet meer kan vinden in de houding van de medische wereld in het hele pandemie-verhaal. Dit is deontologisch niet meer verenigbaar met zijn missie als arts om mensen te helen en vooral geen schade toe te brengen.

Als voormalig arts heeft Johan Denis geen artsenpraktijk meer: hij stelt dus geen medische diagnoses, doet geen onderzoeken en schrijft ook geen behandelingen voor. Hij formuleert gezondheidsadviezen en informeert mensen over hun zelfgenezend vermogen.


Disclaimer
De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van een reguliere medische diagnose en/of behandeling. Raadpleeg daarom in geval van ziekte steeds je arts.

Bespreek alle acties die je wilt nemen op grond van de informatie op deze site altijd eerst met je behandelend arts.

Johan Denis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is van het toepassen van inzichten of informatie uit deze website of het niet opvolgen van deskundig medisch advies.